dilluns, 6 de març de 2017

DIVERSITAT LINGÜÍSTICA

Quina importància té la diversitat lingüística? 

La diversitat lingüística està relacionada amb l'existència i convivència de distintes llengües en un territori. Per tant, la defensa de la diversitat consisteix a respectar totes les llengües i promoure la preservació d'aquelles que estan amenaçades per estar subordinades a una llengua dominant, la llengua estàndard. 

Resultat d'imatges de diversitat lingüística
En els territoris on es parlen dues o més llengües, com ara en València, és molt comú la desaparició d'una d'elles. Per això hem d'analitzar el motiu pel qual una comunitat decideix abandonar la seua llengua, trencar els lligams amb la seua cultura i iniciar un procés de readaptació que pot portar a la marginació. Una de les raons principals és que la llengua estàndard té una gran importància en el sistema educatiu perquè hi ha molts parlants que la defensen i, per tant, el seu domini impulsa l'ascens social. Açò provoca la subordinació d'altres llengües i, com a conseqüència, la renúncia dels parlants a utilitzar-les (autoodi). 

En conclusió, s'hauria de respectar la diversitat lingüística i els parlants d'una llengua, perquè una comunitat no ha de renunciar a la llengua pròpia a causa de la discriminació que els exerceix la llengua estàndard.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada