dilluns, 27 de març de 2017

Quan comencem a ser Valencians?

No és el mateix ser Valencià que ser de la localitat de València. Un musulmà podia viure a València, passar tot el temps de la seva vida en el mateix territori però no per això ser valencià.Aleshores, que significa ser valencià? Això és el que ens explica Vicent Baydal.
Els historiadors coneixen l'origen del valencià gràcies als documents i no per mites com els de l'antic Egipte. Per això, coneixem que l'autèntic valencià no naix en els cristians, ibers, musulmans, etc, naix a partir de la conquesta de Jaume I en 1238 a l'expulsar als musulmans i ocupar el territori amb gent d'Aragó,Catalunya i una petita quantitat de gent de Castella i Navarra. D'aquesta manera va fundar el regne de València.

Amb això ja podem anar deduint que provenim del cercle cristià. Jaume I per poder crear un regne mes formal i avançat crea el Furs, un recull de lleis que en un principi els Aragonesos no ho acceptaven al no estar tan afavorits comparat amb el seu furs, les seves lleis aragoneses però finalment ho van acceptar arribant a un acord. També crea un organisme d'autogovern propi més conegut com les Corts valencianes.

Amb el temps, aquesta gent que hi havia poblat el territori Valencià, començava a sentir-se diferent a la gent que vivia en Aragó o Catalunya ja que disposaven de les seves pròpies lleis, les seves pròpies costums, el seu govern i van començar així a cridar-se Valencians.

Els valencians, des de quan són valencians?

Els valencians no van nàixer dels antics pobles romans ni andalusins com es creu, si no que va ser Jaume I amb la conquesta del Regne de València a 1238 qui va unificar el territori que coneguem hui dia com València.
Aragonesos i catalans van partir a València, donant a les noves generacions la identitat de “valencians”. Açò es va veure afavorit per la creació de lleis pròpies (els “Furs valencians”) i de la Generalitat Valenciana a 1360. La gent es sentia identificada amb elles ja que aquestes vetllaven pel col·lectiu valencià.

Així doncs, la barreja de catalans i aragonesos va donar lloc a l'origen dels valencians com un nou “poble” que va assolir la seua identificació amb plenitud durant el Segle d'Or.

Orígens

Avui dia, la identitat valenciana està bé definida però, quan va començar la gent que vivia al territori valencià a considerar-se valencians?
Bé, alguns pensen que va ser amb l'arribada dels romans i la fundació de la ciutat. Altres, situen l'origen a l'època al·landucina, però com bé argumenta Vicent Baydal, aquesta societat té una estructura més tribal pel que no es considera fins que Jaume I conquistà la ciutat de València que la gent començà a sentir-se pròpiament valenciana.
Resultado de imagen de fundacion de la ciudad de valencia  Resultado de imagen de cortes valencianas edificio

Aquest procés d'identificació cultural es va completar al moment en què es va triar tindre una autonomia política del regne d'Aragó i Catalunya. Va començar amb la imposició del mateix Jaume I de què aquest territori tinguera Furs i Corts pròpies i així mitjançant el pas del temps i les generacions, els fills d'aragonesos i catalans deixaren de sentir-se aragonesos o catalans i començaren a sentir-se a la fi valencians.

Els valencians, des de quan sòn valenians?

Els valencians des de quan sòn valencians? Aquesta es una questiò mols discutida en Valéncia hui en dia, molts desconeixen quina és la resposta, alguns pensen que venim dels musulmans uns altres dels romans però des de quan ens podem considerar valencians.

Resultado de imagen de foto del reino de valenciaDesprés dels romans i els musulmans, va conquistar en 1233 Jaume I el regne de Valéncia, és en aquest moment quan ens podem començar a considerar valencians, si es cert que vam compartir alguns segles el territori amb els musulmans, però quan es va crear el regne van ser els aragonesos i catalans els que van poblar el territori.

Malgrat que aquestes persones siguen "estrangers" es va crear un sentiment valencià, un sentiment de pertinença al nou territori, i es en aquest moment quan de veres es van formar el valencians de veritat.

diumenge, 26 de març de 2017

Història Valenciana


Uns pensen que els valencians es remunten a l’epoca dels romans, però aquells no eren valencians del tot perquè nomes tenien una identitat territorial.
Altres diuen que va ser quan l’Al-Alàndalus, però ells no es diferenciaven, no tenien un estat polític-territorial, ells s’identificaven amb la família o la religió.
Aleshores, l’autentic origen es remunta a la conquesta de Jaume I i la creació del regne de València (fins i tot el territori era el mateix d’ara). A mes a mes, ja que els musulmans van ser expulsats, els valencians procedeixen de la cristians que crearen València.
D’aquestos, la majoria son de Catalunya i Aragó (per això una gran quantitat de cognoms valencians son d’allí). Ells ja tenien una identitat perquè las seus territoris ja hi havien normes i lleis, tenien una identitat politica-territorial i una consciencia comú.


Resultado de imagen de bandera del reino de valencia


Qui habitaren ara València, van crear també les seues lleis i governs pròpies que, després de un segle de conflicte amb els aragonesos i catalans, van aconseguir la seua pròpia identitat. Es a dir, els valencians son la nova societat de catalans i aragonesos que van formar al conquistar el regne de València i van trobar un nou sentiment.

Els valencians, des de quan són valencians?

Els valencians entre moltes tenen una pregunta que els persegueix: Els valencians, des de quan són valencians? aquesta pregunta te relació amb els cultures que han passat per València y fins on ha arribat el territori durant aquestes conquistes. Si aquesta es la pregunta la resposta seria: Els valencians no procedim ni dels ibers ni dels romans ni dels musulmans sinó de la nova societat que es va instal·lar amb Jaume primer en 1238 quan va crear el seu regne. Som fills de una societat de catalans y aragonesos, que prompte es van adonar que procedíem d' una nova realitat que no era ni Catalunya ni Aragó, un territori amb els seues pròpies lleis y els seues pròpies institucions y el seu propi autogovern que donaven sentit a un nou poble que es el poble valencià. Peró desprès aquesta cultura es va mesclar amb estrangers que arribaven a València de tots parts del mon.

El Poble Valencià.

Els egiptes tenen la seua història.. més que història un mite, nosaltres, els valencians també tenim els nostres relats d'orígens. En quant als orígens del poble valencià, es crea una qüestió molt polèmica: d'on venim els valencians? Ibers, romans, musulmans, cristians?

Quan parlem del territori valencià apareix el conflicte a l'hora de saber d'on venim. Per què/ Des de quan/ Què som els valencians? Trobem repostes gràcies als resultats de processos socials estudiats a través de la documentació. La ciutat de València es crea en el segle II a.C., però es crea la identitat territorial, no local.
En les taifes del segle XI apareixen els primers valencians encara que estes eren inestables, els habitants no es sentien diferents uns dels altres, no tenien identitat pròpia, d'aquesta manera els valencians naixen a l'Edat Mitjana en 1238, amb la conquesta de Jaume I a distintes taifes. Es crea el Regne de València i Jaume I expulsa a la meitat  de la població andalucina i a la resta els recluta en moreries rurals i reserves senyorials. Aquest fet justifica que no provenim dels musulmans, sinó que provenim de la societat cristiana instaurada al Regne de València de 1238.

Els habitants cristians dels segles següents provenen de Catalunya, majoritariament, d'Aragó i una petita part de Castella i Navarra. Els habitants aragonesos i catalans comencen a vindre a València i quan els nobles accepten els furs gràcies a ser beneficiats, canvia tota la situació i al cear-se en 1360 la Generalitat Valenciana, ja trobem el gentilici de ser valencià, la col.lectivitat valenciana afavorida també gràcies als furs aplicats sols als valencians que els aprofitaven.

La identitat col.lectiva valenciana va ser molt forta durant els segles següents; som fills d'una fusió entre catalans i aragonesos que es van adonar que pertanyien a una nova realitat que no era Catalunya ni Aragó, sinó, El Poble Valencià.

Els valencians, des de quan són valencians?

Molta gent creu que l'origen dels valencians es remunta al segle II aC amb la fundació de la ciutat romana Valentia, uns altres opinen que va ser durant l'època musulmana però diversos estudis han pogut demostrar que no és així, que els primers valencians varen aparèixer amb la reconquista del territori valencià i amb la creació del Regne de Valencià en el segle XIII. En eixe moment la major part de la població d'aquest nou regne eren musulmans però Jaume I va expulsar-ne una gran part i va portar població aragonesa i catalana per a repoblar-lo. D'aquesta manera la gent a poc a poc va deixar de sentir-se catalana o aragonesa, gràcies a una sèrie de mesures impulsades per Jaume I com la creació de la Generalitat Valenciana o els Furs, van començar per primera vegada a l'història a sentir-se valencians.

IDENTITAT VALENCIANA

   Ja desde la antigüetat n´hi havien diferents versions sobre els orígens de la humanitat,i pasa el mateix amb l´origen de la identitat valenciana, i és que poca gent sap d´on procedeix. Uns afirmen que existeix desde els ibers, amb la creació de la ciutat de Valencia en el segle II a.C; uns altres posen la seua partida a l´imperi romà; i per últim, altres fiquen la referència a l´ocupació musulmana. Però tots s´equivoquen, perque en aquestes civil·lizacions no hi havia una identitat sociopolítica.

   És a l´any 1238 quan es va crear aquesta identitat valenciana amb la conquista de Jaume I i la ceació del regne de Valencia, que tenia lleis i corts pròpies com Els Furs de Valencia i Les Corts Valencianes, les quals no eren aceptades al principi per aragonesos i catalans.

 

   Entre 1330 i 1360 és quan es col·lectivitza un gentilici valencià a quasi tots els residents de territori valencià, aun de la gent amb descendència aragonesa o catalana como Ausiàs March o Joanot Martorell.

La nostra historia.

L'origen dels valencians és remota a la societat imposada per Jaume I en el 1238, molta gent pensa que provenim dels musulmans pels segles que vàrem conviure ambes cultures, però van ser expulsats en 1609 totalment.

Aquest fet és estudiat pels historiadors i ho poden afirmar amb seguretat, ja que ho estudien a través dels processos socials que estan plasmats en documents. El territori va ser conquerit dels taifes andalusines per Jaume I i més tard pel seu fill Jaume II.


Mapa de conquesta del regne de Valencia


Un estudi de cognoms de 40.000 persones afirma que el 60% de la població d'aquest territori prove de Catalunya i un 30% d'Aragó. Però el gentilici valencià no va sorgir fins a la instauració dels Furs valencians i les Corts Valencianes que van defendre interessos del poble com a soles els valencians podien ocupar llocs polítics o aprofitar els recursos de la terra.

La gent procedent d'Aragó no volia acceptar ser del territori valencià i no van començar a ser-ho fins que van acceptar als furs i les corts amb una sèrie de condicions.

Aquest es el nostre origen, formem part d'una societat cristiana que ocupa un territori conquerit per Jaume I i el seu fill, i els nostres avantpassats eren d'origen aragonés i català.

ELS VALENCIANS, DES DE QUAN SÓN VALENCIANS?

Tots els pobles al llarg de la història han tingut la necessitat de conèixer el seu origen. Sense anar-nos molt lluny podem trobar l'origen dels valencians, gràcies a una gran quantitat d'estudis d'historiadors, en l'Edat Mitjana, a partir de la conquesta de Jaume I i no dels Ibers, romans, musulmans, etc.
Jaume I va conquerir gran part de les taifes andalusines i va crear el Regne de València en 1238 i més tard va expulsar els musulmans; per això podem dir que no provenim dels musulmans, sinó dels cristians provinents d'Aragó i Catalunya.
Des d'un primer moment Jaume i va ordenar que el Regne de València tinguera unes lleis pròpies ("Els furs de València") i unes corts; però els nobles que provenien d'Aragó no estaven d'acord amb aquesta decisió, ja que ells preferien aplicar els Furs d'Aragó que eren més beneficiosos per a ells. En 1330 es va arribar a un acord i van acceptar finalment, i en 1360 és va crear la Generalitat Valenciana (Una espècie d'hisenda en aquest moment); fets que feren que aparegués i gentilici "valencians".

En conclusió podem dir que els valencians som fills d'una fusió de catalans i aragonesos els quals es van adonar que pertanyien a una nova realitat, a un territori amb les seues pròpies lleis, institucions i el seu propi autogovern que donava sentit a un nou poble, el poble valencià.

L'origen del nostre poble.

Partint d'una curiosa anècdota de l'inici dels pobles segons els egipcis, Vicent Baydal, conta el que és considerat per diversos historiadors, com la història de la creació del poble Valencià. 
Amb Jaume I com a principal protagonista, destaca la conquista dels taifes Andalucins, Vicent Baydal desmentix el mite de que el nostre poble està relacionat amb els musulmans, ja que aquestos van ser expulsats al nord d'Africa. El poble valencià està constituït per Aragonesos i Catalans que van arribar al territori conegut com Regne de València, Jaume I va ordenar els coneguts Furs de València, que van ser denegats pels Aragonesos, després de negociacions diplomàtiques es van acceptar Els Furs, així com la creació de la Generalitat Valenciana.
 Aquestes creacions van fer que la població es donara compte que pertanyia a un nou poble, i es va adoptar el gentilici "Valencià", la resta com se sol dir, "És història", i molt interessant!

Origen de la identitat valenciana

Els pobles des de el seu origen han tingut la necessitat de explicar-se a si mateixos , conèixer el seu inici.  Els valencians també tenim eixa necessitat i es molt important saber d’on ve eixa identitat, que pareix confusa.

La hipotesí del origen romà, esta descartada, ja que, origen de la ciutat de València no suposa el inici de aquesta identitat perquè en aquesta època les relacions de fraternitat entre ciutadans de València i ,per exemple, Sagunt eren inexistents. 

A l’etapa musulmana, tampoc va ser l’inici de aquesta denominació. Les taifes eren molt variables i en la societat musulmana de l’ època, era un societat plena de identitat de clans i famílies, no existia un identitat territorial. 

El origen del poble valencià va nàixer amb la creació del Regne de València per part de Jaume I i posterior la expulsió de moriscos. La actual societat valenciana prove de la societat cristiana que va  residir al 1240 formada la seua majoria per catalans i aragonesos. Aquesta barrejar de emigrats van començar a sentir-se valencians per un questió política, els furs de València i les Corts. A partir de 1330, un acord va fer que els nobles aragonesos acceptaren els furs valencians. A més, amb la creació de organismes territorials com una hisenda, va suposar el inici de la denominació valenciana a tots els habitats del regne. Aquest acord, va fer que els Corts funcionaren de manera més eficient i van posar lleis que beneficiaven als valencians. Aquest noves lleis que defensaven interessos van fer que la població es identificar amb aquest subjecte polític. Els matrimonis mixtos i al llarg dels anys, les noves generacions no és sentien ni aragonesos, ni catalans sinó valencians

L'origen dels valencians

Com tots els pobles, els valencians han sentit la necessitat de conèixer el seu origen, ja que sempre s'ha dit que els valencians porcedim dels ibers, dels romans, dels mulsumans, dels catalans...


Els historiadors amb una serie de documents i proves han encontrar l'origen dels valencians, que es remunten a l'edat mitjana, on va ser implantat en l'antic Regne de València en 1238  després de la conquista duta a terme per Jaume I el Conquistador. Jaume I va expulsar a uns 100.000 mulsulmans de Valencia en 1609, per tant els valencians  no procedim dels musulmans, sino dels cristians de Catalunya y d'Aragó que es van instal·lar en el nou regne.

Al principi aquesta unio de catalans i aragonesos va provocar petits conflictes, però  amb el pass del temps van conseguir superar les diferencies i formar el seu provi gobern.

Gracies a tot aixó, actualment els valencians som fills dels catalans i aragonesos. A més, pertenyien a un territori amb les seue lleis, les seues pròpies institucións y el seu goven que donaven lloc a un nou poble, el poble valencía.

Sempre està be coneixer els origens dels nostres antipassats, encara que els valencians continuen evolucionant amb el pass del temps.

Els valencians i el seu origen.

Fixar un fet històric o una data exacta del origen dels valencians es complicat, es una tasca que aquests últims anys estan tractant molts historiadors. La teoria que mes popularitat te es que es impossible que vinguem dels musulmans, ja que van ser expulsats de la Comunitat Valenciana quan arribà Jaume I, es a dir: l'origen dels valencians troba la seua existència a partir de la conquesta de València. Això explica el gran nombre de cognoms catalans i aragonesos actuals que te una gran part de ciutadans valencians.
Jaume I va estipular les primeres lleis, els Furs Valencians, que van entrar en conflicte amb els aragonesos, fent que en València hi hagueren dos furs diferents funcionant al mateix temps.
Els Furs creats per Jaume I van ser acceptats, i desprès de la creació de diverses institucions, el gentilici "valencià" va entrar en joc.
Al voltant del s.XIV, ciutadans aragonesos y catalans van contraure matrimonis, que desprès de un temps, les persones que van nàixer d'aquests matrimonis no es consideraven catalans ni aragonesos, si no valencians. Així podem establir l'origen dels valencians en una combinació de ciutadans d'Aragó i Catalunya.